אום כולתום

היא כונתה "כוכב המזרח" והופעותיה היו למיתוס. איך ישראלים רבים הצליחו להעריץ זמרת שקראה להשמדת ישראל?

אורחים: ניזאר אלכאטר, איל שגיא ביזאווי וגלית גיאת

עורך: יונתן גת
מגישים: דן ערב, דוד גורביץ ויונתן גת
טכנאי: נדב זילברשטיין
הביא לשידור: איל שינדלר