אפרים קישון – מחשבות נוספות

עורך: יונתן גת
מגישים: יונתן גת, דוד גורביץ', דן ערב
טכנאי: שרון לרנר
צילום בכותרת הדף: ערוץ 8