ג'ודית באטלר

עורך: יונתן גת 
מגישים: יונתן גת, דוד גורביץ' ודן ערב
תחקיר: גלי ויינטראוב
תודה מיוחדת לעידו דוד כהן, על עזרתו לתוכנית
הביאו לשידור: איל שינדלר, צח סלוצקי ורות דוד אמי