גולדה מאיר

עורך: יונתן גת
מגישים: יונתן גת, דן ערב ודוד גורביץ'
טכנאית: חן עוז
הביאו לשידור: איל שינדלר ושלומי בנעטיה

תודה מיוחדת לעידו דוד כהן על הסיוע לתוכנית