סימון דה בובואר

"את לא נולדת אשה, את נעשית אשה". דה בובואר, פילוסופית, סופרת ופמיניסטית  דה בובאר השאירה גוף עבודות חשוב ביותר בתחום האתיקה כשבחנה סוגיות חברתיות שונות בכליים פילוסופיים. בתכנית, שני גברים מנסים לפצח את יסוד החשיבה הפמיניסטית. במחצית השנייה של התכנית מתארח המשורר מרחב ישורון.

מפיקה – טל אטרקצי

טכנאי – גלעד אליצור

עריכת תוכן שירי – ללי ציפי מיכאלי