מישל פוקו – מחשבות נוספות

יונתן גת, דוד גורביץ' ודן ערב בשיחה נוספת על הפילוסוף, שהוכיח שהחברה "הנאורה" שואבת את הכוח שלה דווקא מהיכולת לקבוע באופן שרירותי מי נורמלי, מי סוטה ומי מורחק מהחברה

עורך: יונתן גת
מגישים: יונתן גת, דוד גורביץ', דן ערב
תחקיר: גלי וינטראוב
טכנאי: שרון לרנר