מרלן דיטריך

היא לא רק התגלמות המושג "פאם פאטאל", היא גם האשה שהציעה טשטוש גבולות בין אשה לגבר, בין גרמניה לארה"ב ובין הזוהר לדקדנס.

אורח: נחמן אינגבר

עורך: יונתן גת
מגישים: יונתן גת, דר דן ערב ודר דוד גורביץ'