סמי שלום שטרית

עורך: יונתן גת
מגישים: יונתן גת, דן ערב ודוד גורביץ' 
טכנאית: נדב זילברשטיין
הביאו לשידור: איל שינדלר ושלומי בנעטיה
צילום בכותרת הדף: מיכה שמחון