ענבל פרלמוטר

עורך: יונתן גת 
מגישים: יונתן גת, דוד גורביץ' ודן ערב
תחקיר: גלי ויינטראוב
תודה להילו גלזר
הביאו לשידור: איל שינדלר, צח סלוצקי ורות דוד אמיר
צילום בכותרת הדף: רינת דבורסקי