סשה ארגוב

בעידן כלשהו, לא כל כך מזמן, היוו שיריו של סשה ארגוב ערוץ מרכזי של הזמר העברי. מה היה סוד כוחם? באיזה מידה ביטאו לחניו את האתוס הישראלי ובאיזה אופן מורשתו רלוונטית כיום.

מפיקה – טל אטרקצי

טכנאי – גלעד אליצור

עריכת תוכן שירי – ללי ציפי מיכאלי